Organizace sobotního lyžování

 1. Odjezd autobusu v 7:00 hod. od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice (ul. Plynární) z autobusové točny MHD, která se nachází za restaurací McDonald’s. Sraz o 10 minut dříve. Prosíme o dochvilnost. Návrat tamtéž cca v 18:30.
  Upozorňujeme, že vjezd na autobusovou točnu je možný pouze pro bus či s povolením. Pro parkování a vykládku z aut lze využít přilehlé ulice či vedle nacházející se parkoviště P+R.
 2. Místo konání sobotního lyžování je vybíráno vždy na poslední chvíli dle aktuálních sněhových podmínek. Nejpozději ve čtvrtek večer před konáním dané soboty vyvěšujeme informaci o místě konání na webové stránky.
 3. Lyžařskému výcviku věnujeme co nejvíce času. V průběhu dne děláme pauzu, kdy si s dětmi dojdeme na oběd (hradí si ze svých peněz). Vybavte děti také dostatkem jídla i pití do autobusu (svačina na cestu tam i zpět).
 4. Naše lyžařské soboty jsou určeny pro děti ve věku zpravidla od 7 let. Mladší děti se mohou účastnit po individuální konzultaci.
 5. Pro lyžařský výcvik jsou děti rozdělení do družstev podle svých lyžařských dovedností. Lyžařský výcvik probíhá pod vedením zkušených instruktorů lyžování podle moderních výcvikových metod. K výcviku lyžování vyžadujeme lyžařské hole.
 6. Seznam věcí s sebou:
  • lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním a hole (svázané nebo v obalu)
  • lyžařské boty, helma, lyžařské brýle
  • lyžařské oblečení, rukavice, šála, čepice, kapesníky
  • jídlo a pití
  • peníze na oběd
  • dále doporučujeme zejména menším dětem přibalit suché oblečení na cestu zpět, v případě pěkného počasí i sluneční brýle a krém na opalování
 7. Omluvy:
  Nemůže-li se soboty zúčastnit přihlášený účastník, je třeba tuto skutečnost předem nahlásit. Při včasné omluvě, tj. nejpozději ve čtvrtek před konáním dané soboty, je možné dohodnout náhradní termín.
  Nemůže-li se účastnit přihlášený, může za něj jet náhradník předem hlášený. Nesmí být začátečníkem! Cena se v tomto případě hradí dle ceníku platného pro danou sezónu.
  Pokud při omluvě účastníka v týdnu před konáním dané soboty nebude sjednán náhradní termín v rámci sezóny, příp. nahlášen náhradník, je možné vrátit pouze 50% účastnického poplatku, a to výlučně na základě předloženého lékařského potvrzení. Jinak nárok na vrácení poplatku zaniká.
  Pro veškeré omluvy a náhrady kontaktuje Kateřinu Moučkovou (viz „Kontakty“).